Wirtualna Klinika

Użycie algorytmów Sztucznej Inteligencji w dydaktyce wywiadu lekarskiego oraz planowaniu leczenia

Dlaczego Wirtualna Klinika?

Wirtualna Klinika to inteligentna platforma edukacyjna wspierająca nauczanie stawiania diagnozy oraz planowanie leczenia. Rozwiązanie wypełnia lukę związaną z utrudnionym dostępem osób uczących się medycyny do pacjentów.

System stanowi przełom na rynku edukacyjnych aplikacji medycznych. Użytkownicy mogą zadawać dowolne pytania a nie są ograniczeni do wyboru pytań ze scenariusza. Innowacyjny jest także sam sposób tworzenia jednostek chorobowych za pomocą dedykowanego kreatora.

Wybrane funkcje

Wirtualna Klinika

Kreator pacjenta

Przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny, w którym nauczyciele mogą łatwo projektować pacjentów z różnymi objawami, wcześniejszymi schorzeniami i wynikami badań.

 • Kreator pozwala na budowę dowolnych jednostek chorobowych oraz procedur medycznych i schematów leczenia.
 • Jednostki chorobowe tworzone są w oparciu o bazę wiedzy obejmującą m.in.: 150 tysięcy cech pacjentów, 50 tysięcy wyników badań dodatkowych oraz 21 tysięcy leków.
 • Nowatorskim rozwiązaniem jest możliwość stopniowania trudności przypadku medycznego, np. podawanie wyników badań obrazowych lub dźwiękowych bez opisu, budowa pacjentów ze współistniejącymi jednostkami chorobowymi.
 • W kreatorze nauczyciele mogą budować własne oraz modyfikować lub rozszerzać istniejące przypadki.
 • Dla wszystkich właściwych cech nauczyciel może zapisać materiały multimedialne w postaci zdjęć, filmów, plików dźwiękowych oraz dokumentów.

Rozmowa bez narzuconego scenariusza

Badanie lekarskie w Wirtualnej Klinice w jak największym stopniu odzwierciedla samodzielną rozmowę lekarza z pacjentem.

 • Interaktywna komunikacja z użyciem języka naturalnego (w tym, języka polskiego mówionego). W trakcie badania użytkownik samodzielnie decyduje o pytaniach, analizuje uzyskane odpowiedzi, wykonuje lub zleca do wykonania badania lub konsultacje niezbędne do postawienia diagnozy.
 • Inteligentny algorytm tworzy unikalnych pacjentów w oparciu o reguły zapisane w bazie wiedzy oraz modele losujące cechy i wyniki badań diagnostycznych z określonych przedziałów norm i patologii.
 • W Wirtualnej Klinice młody lekarz nie tylko testuje wiedzę teoretyczną ale także rozwija umiejętności miękkie.

Badania fizykalne

Wirtualna Klinika oferuje najbardziej obszerne badania fizykalne i neurologiczne wśród obecnie dostępnych symulatorów pacjenta. Użytkownik może zbadać dowolne części ciała pacjenta.

 • Możliwość przeprowadzenia kompleksowego badania przedmiotowego (fizykalnego): oglądanie, opukiwanie, osłuchiwanie, palpacja oraz badanie neurologiczne.
 • Stopień trudności i szczegółowość badania może być modyfikowana w zależności od doświadczenia studentów lub rodzaju kursu specjalistycznego.

Badania dodatkowe

Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzje o zleceniu pacjentowi dowolnych badań: laboratoryjnych, obrazowych, dodatkowych oraz konsultacji specjalistycznych. Wirtualna Klinika dla każdego wyboru przedstawi realistyczne wyniki badań wraz z podaniem czasu i kosztu ich wykonania.

 • Użytkownik zleca wykonanie dowolnych badań diagnostycznych: laboratoryjnych, obrazowych, dodatkowych oraz konsultacji specjalistycznych.
 • System przedstawi realistyczne wyniki dla każdego zleconego badania.
 • Dla badań dla których Wykładowca zdefiniował wartości wyboru wyniki będą prezentowane jako wartość ustawiona lub wylosowana z wskazanego przedziału cech.
 • Dla badań dla których nie wybrano dedykowanych cech algorytm zwraca informacje z przedziału normatywnego.

Monitorowanie aktywności użytkowników

Wirtualna Klinika umożliwia dokonanie zautomatyzowanej oceny postępów studenta wraz z zapisem historii przeprowadzonych wywiadów. System może działać w trybie podpowiedzi naprowadzając użytkownika na zadawanie pytań o wskazane cechy oraz informować o potrzebie zlecenia wymaganych badań.

 • Oprogramowanie dokonuje analizy struktury wywiadu oraz czasu spędzonego przez studenta na każdym etapie badania.
 • System na bieżąco weryfikuje czy student zadał właściwe pytania i zlecił wymagane badania. Aplikacja ocenia wiedzę kliniczną, kompletność wywiadu, umiejętność porozumiewania się z pacjentem, empatię oraz czas i koszty diagnostyki.
 • Po każdej zakończonej „wizycie” użytkownik uzyskuje dostęp do informacji zwrotnej z uwagami oraz rekomendacjami dotyczącymi zakresu i sposobu przeprowadzenia wywiadu oraz poprawności zleconego leczenia.

Moduł egzaminacyjny

Z Wirtualną Kliniką nauczyciel szybko przygotuje egzamin. Zadaniem studenta będzie przeprowadzenie wywiadu lekarskiego, uzyskanie niezbędnych informacji, zlecenie wykonania badań oraz wypełnienie karty pacjenta. Na podstawie uzyskanych informacji student stawia diagnozę i przedstawia propozycję leczenia.

 • Algorytm na bieżąco monitoruje aktywność użytkownika: w tym, zadawane pytania, zlecone badania, trafność postawionej diagnozy i propozycję leczenia.
 • Obok kwestii merytorycznych system ocenia czas poświęcony na dokonanie wywiadu oraz koszt zleconych badań.
 • Uzupełnieniem wywiadu lekarskiego może być test jednokrotnego wyboru, dotyczący stosowanych leków, dawek, działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami. Pytania mogą także dotyczyć teorii rozwoju choroby (określenia przyczyn choroby) a także sposobów dalszego postępowania z pacjentem.

Szukasz "inteligentnego asystenta" dla swojej firmy ?

Więcej produktów

Nasze aplikacje

Kontakt

BD Polska Sp. z o.o.
Ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
00-120 Warszawa
z dopiskiem: 6 piętro dla BD Polska Sp. z o.o.

NIP: 521 357 44 08
KRS: 0000361627
REGON: 0142455408

BD Polska Sp. z o.o.
Kingston Road, London,
SW20 8DN, United Kingdom

NIP: 521 357 44 08
KRS: 0000361627
REGON: 0142455408

Formularz kontaktowy

Porozmawiajmy