Wizja komputerowa ( CV )

Dane wizyjne (obraz, zdjęcia, filmy) zawierają informacje, które analizujemy przy użyciu algorytmów widzenia maszynowego.

Naszym zadaniem jest selektywne pozyskiwanie z obrazu ważnych informacji oraz prezentowanie ich w postaci czytelnych raportów.

Kompetencje i typowe zadania:

  • Pozyskiwanie metadanych z obrazu, m.in. detekcja ruchu, lokalizacja, segmentacja i klasyfikacja obiektów,
  • Budowa algorytmów efektywnego (dokładnego, szybkiego, selektywnego) pozyskiwania metadanych z obrazu.

Wdrożone rozwiązania

Computer Vision

Selektywne pozyskiwanie informacji z obrazu

Myślisz o selektywnym pozyskiwaniu danych z obrazu kamery ?

Kontakt

BD Polska Sp. z o.o.
Ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
00-120 Warszawa
z dopiskiem: 6 piętro dla BD Polska Sp. z o.o.

NIP: 521 357 44 08
KRS: 0000361627
REGON: 0142455408

BD Polska Sp. z o.o.
Kingston Road, London,
SW20 8DN, United Kingdom

NIP: 521 357 44 08
KRS: 0000361627
REGON: 0142455408

Formularz kontaktowy

Porozmawiajmy