Smart-Vision

Użycie algorytmów sztucznej inteligencji do selektywnego pozyskiwania informacji z danych wizyjnych

Czym jest Smart-Vision?

Smart-Vision to system wykorzystujący algorytm sztucznej inteligencji, który ogląda, rozumie i potrafi analizować dane obrazowe. Rozwiązanie składa się z komputera i oprogramowania, które w czasie rzeczywistym analizuje obrazy dostarczane z kamer. W trakcie analizy obrazu system dokonuje ekstrakcji wąskiego strumienia metadanych, umożliwia ich łatwe zapisywanie oraz prezentację w postaci atrakcyjnych raportów. Zakres informacji pozyskiwanych z danych wizyjnych stanowi przedmiot indywidualnych ustaleń z Klientem.

Rejestracja dowolnych obiektów lub zdarzeń

Badanie natężenia ruchu drogowego.

Wykrywanie i raportowanie wykroczeń.

Detekcja obiektów, w tym np. pieszych, samochodów osobowych i pojazdów ciężarowych.

  • Dostarczanie dokładnych informacji na temat analizowanych obiektów, np. data i czas, liczba wystąpień, kierunek i prędkość poruszania się.
  • W przypadku pojazdu określenie jego typu, odczytanie numeru rejestracyjnego oraz podanie liczby wystąpień w analizowanym okresie.
  • Szerokie możliwości dostosowania systemu do potrzeb użytkownika.

Interaktywne dashboard-y

System jest źródłem bogatych raportów przekrojowych z użyciem tabel, wykresów i map.

  • Liczba pojazdów w podziale na typ i kierunek jazdy.
  • Zagregowana liczba pojazdów.
  • Rozkład liczby pojazdów na dzień/godzinę/minutę z podziałem na kategorie typ samochodu/region.
  • Rozkład częstości występowania pojazdów,
  • Histogram pokazujący przedziały prędkości osiąganej przez pojazdy.
  • Prezentowanie regionu pochodzenia pojazdów na podstawie odczytanych tablic rejestracyjnych.

Platforma Maszynowego Widzenia w Twojej firmie?

Więcej produktów

Nasze aplikacje

Kontakt

BD Polska Sp. z o.o.
Ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
00-120 Warszawa
z dopiskiem: 6 piętro dla BD Polska Sp. z o.o.

NIP: 521 357 44 08
KRS: 0000361627
REGON: 0142455408

BD Polska Sp. z o.o.
Kingston Road, London,
SW20 8DN, United Kingdom

NIP: 521 357 44 08
KRS: 0000361627
REGON: 0142455408

Formularz kontaktowy

Porozmawiajmy