Przełomowe rozwiązanie wdrożone na największych Uczelniach Medycznych w Polsce

Wirtualna Klinika to oparta na sztucznej inteligencji platforma klasy „Wirtualny Pacjent”. Rozwiązanie jest wykorzystywane w dydaktyce na Uniwersytetach Medycznych w Katowicach, Warszawie i Poznaniu.

Wyzwanie

Umiejętności w zakresie badań lekarskich i planowania leczenia są trudne do zdobycia bez rzeczywistej interakcji student-pacjent. Uczelnie medyczne stoją przed wyzwaniem związanym z rosnącą liczbą studentów i niewystarczającą liczbą pacjentów. Wirtualna klinika wypełnia tą lukę!

Rozwiązanie

‘Wirtualna Klinika’ pozwala studentom na interakcję z pacjentami bez istotnych ograniczeń. Pacjenci z ‘Kliniki’ potrafią odwzorować każdy przewidziany przez nauczycieli akademickich przypadek medyczny. System oferuje następujące funkcjonalności:

  • Kreator pacjenta — przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny, w którym nauczyciele akademiccy mogą łatwo projektować pacjentów z różnymi objawami, istniejącymi schorzeniami i wynikami badań medycznych. Eksperci mają możliwość definiowania szerokiego zakresu przypadków medycznych we wszystkich specjalnościach.
  • Rozmowa w języku naturalnym – inteligentny asystent umożliwiający przeprowadzenie rozmowy z pacjentem. Użytkownik może zadać ‘wirtualnemu pacjentowi’ dowolne pytanie. Rozmowa nie jest ograniczona do zdefiniowanych scenariuszy.
  • Badania fizykalne – możliwość przeprowadzenia badania fizykalnego z użyciem wszystkich części ciała pacjenta. Rodzaje możliwych do wykonania badań obejmują: oglądanie, opukiwanie, badanie neurologiczne, osłuchiwanie, badanie palpacyjne.
  • Dodatkowe badania medyczne – dostępny szeroki zakres badań dodatkowych obejmujący: badania laboratoryjne, obrazowe, dźwiękowe i konsultacje specjalistyczne.
  • Monitorowanie postępów ucznia – ocena jakości wywiadu, wiedzy klinicznej, umiejętności komunikowania się z pacjentem, empatii oraz czasu i kosztów diagnozy. W zależności od doświadczenia ucznia istnieje możliwość wyboru stopnia trudności rozwiązywanego przypadku.
  • Egzamin – umożliwia nauczycielom przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów z danej dziedziny. Podczas egzaminu student przeprowadza pełne badanie pacjenta. Zbiera niezbędne informacje, zleca dodatkowe badania oraz wypełnia dokumentację medyczną. Na podstawie uzyskanych informacji student stawia diagnozę. Uzupełnieniem wywiadu jest planowanie leczenia, które w trakcie egzaminu jest realizowane za pomocą jednorazowych pytań testowych dotyczących stosowania leków, dawek, oceny skutków ubocznych oraz interakcji z innymi lekami. Test zawiera również pytania dotyczące teorii rozwoju choroby (określanie przyczyn) oraz sposobów dalszego leczenia pacjenta.
  • Panel administracyjny – Łatwe zarządzanie użytkownikami i konfiguracja.

Wyniki

Współpraca z największymi polskimi Uczelniami Medycznymi

30%

Mniejszy koszt badań lekarskich

50%

Szybsze nabywanie umiejętności przez studentów Uczelni Medycznych

Kontakt

BD Polska Sp. z o.o.
Ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
00-120 Warszawa
z dopiskiem: 6 piętro dla BD Polska Sp. z o.o.

NIP: 521 357 44 08
KRS: 0000361627
REGON: 0142455408

BD Polska Sp. z o.o.
Kingston Road, London,
SW20 8DN, United Kingdom

NIP: 521 357 44 08
KRS: 0000361627
REGON: 0142455408

Formularz kontaktowy

Porozmawiajmy