Zastosowanie maszynowego widzenia do inteligentnego zarządzania funkcjami miasta

Ekstrakcja i wizualizacja informacji z danych wizyjnych, selektywna rejestracja obrazu inicjowana wskazanymi zdarzeniami.

Wyzwanie

Wdrożyliśmy rozwiązania z rodziny Smart-Vision w miastach i jednostkach samorządu terytorialnego w następujących obszarach:

 • Egzekwowanie ograniczeń dla pojazdów o dużej masie
  Mimo obostrzeń kierowcy nie stosują się do znaków drogowych. Duży ruch zwiększa ryzyko poważnych wypadków samochodowych oraz obciąża lokalną infrastrukturę. Straż miejska rejestruje i wyjaśnia każdy przypadek wykroczenia.
 • Informacje o ilości miejsc parkingowych
  Zarząd miasta wykorzystał technologię maszynowego do informowania mieszkańców o ilości dostępnych miejsc parkingowych.
 • Monitorowanie pojazdów na terenie obszaru zastrzeżonego
  W mieście istnieją ograniczenia ruchu na terenie obszaru chronionego. Tylko wybrane pojazdy mają prawo wjazdu do wybranych stref. Zarząd Dróg Miejskich pragnie wyjaśnić każdy przypadek naruszenia przepisów.
 • Monitorowanie latarni ulicznych
  Miasto stosuje analizę obrazu do pozyskania informacji o czasie włączenia / wyłączenia latarni oraz uzyskania informacji o stwierdzonych awariach.

Rozwiązanie

Wdrażane przez BD systemy maszynowego widzenia wykorzystują sprawdzone algorytmy do detekcji i klasyfikacji obiektów. Cechą wyróżniającą nasze systemy jest możliwość stałego uczenia się i poprawy wyników klasyfikacji/detekcji. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą łatwo dostosowywać algorytmy do konkretnych problemów.

BD przygotowuje dedykowane aplikacje z użyciem maszynowego widzenia. System zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta. Wykorzystujemy najnowsze technologie.

Algorytmy maszynowego widzenia

Dedykowane algorytmy detekcji i klasyfikacji obiektów wyposażone w możliwość uczenia się na konkretnych przypadkach w celu stałej poprawy klasyfikacji/detekcji.

Źródło pozyskiwanych danych

Rozpoznawanie obrazu wymaga dostarczenie danych wizualnych. Najczęściej wykorzystywanym przez nas źródłem jest istniejąca infrastruktura kamer przemysłowych lub dedykowanych kamer IP.

Sposób przetwarzania danych

W zależności od wykorzystywanej infrastruktury dane wizualne mogą być przetwarzane na serwerze Klienta lub zdalnie w lokalizacji gdzie znajduje się kamera IP. Atutem rozwiązania serwerowego jest możliwość przetwarzania sygnału z wielu kamer. W sytuacji braku możliwości połączenia kablowego z kamerą obraz jest przetwarzany w zdalnej lokalizacji na komputerze zintegrowanym z kamerą IP a łączność odbywa się poprzez łączność LTE.

Zasilanie

Większość projektów realizowanych przez BD wymaga dostępu do stałego zasilania. Wynika to z potrzeby stosowania kamer IP o wysokiej rozdzielczości z funkcją nocnego widzenia. Wykorzystujemy również instalacje wyposażone w zasilanie akumulatorowe. Stosujemy wtedy mieszany tryb zasilania wykorzystujący oświetlenie uliczne.

Rezultaty

70%

Ograniczono ruch transportu ciężkiego w strefie

1000+

Mandatów w związku z naruszeniem ograniczeń w mieście

95%

Dokładność w zakresie identyfikacji dostępnych miejsc parkingowych

Kontakt

BD Polska Sp. z o.o.
Ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
00-120 Warszawa
z dopiskiem: 6 piętro dla BD Polska Sp. z o.o.

NIP: 521 357 44 08
KRS: 0000361627
REGON: 0142455408

BD Polska Sp. z o.o.
Kingston Road, London,
SW20 8DN, United Kingdom

NIP: 521 357 44 08
KRS: 0000361627
REGON: 0142455408

Formularz kontaktowy

Porozmawiajmy