Rewolucja technologiczna w wiodącej Kasie SKOK

Uruchomienie zdalnej sprzedaży usług finansowych z użyciem automatycznych scoringów kredytowych oraz wideo-identyfikacji potwierdzającej tożsamość klientów

Wyzwanie

Wiodąca Kasa SKOK podjęła decyzję o rozpoczęciu sprzedaży usług finansowych w internecie. Kierownictwo firmy sformułowało ambitny plan wymagający zamknięcia całego procesu on-boardingu klienta wraz z podjęciem decyzji kredytowej w 60 sekund.

Rozwiązanie

Wdrożenie Inteligentnej Platformy Analitycznej

Narzędziem, które umożliwiło automatyzację procesu decyzyjnego jest Inteligenta Platforma Analityczna. IPA to środowisko służące do sprawnej integracji danych oraz szybkiej budowy i wdrożenia scoringu.

Modele scoringu kredytowego

W ramach prac projektowych powstały dwa uzupełniające się modele. Pierwszy dla ‘nowych’ oraz drugi dla ‘obecnych’ klientów. Oba modele zostały przygotowane w taki sposób aby spełniać wymogi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Użyte w modelach zmienne są łatwo interpretowalne, istotne statystycznie oraz stabilne.

Uwaga: KNF wymaga rocznej historii stosowania modeli zanim te będą wykorzystane do automatyzacji decyzji kredytowych

Budowa modeli wsparcia sprzedaży w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji

Ważnym elementem wdrożonego rozwiązania są modele predykcyjne służących do wsparcia sprzedaży. W celu uzyskania modeli o najwyższej możliwej dokładności zastosowano model uczenia maszynowego.

Model automatycznie przygotowuje spersonalizowaną ofertę skupiając się na produktach dla których klient ma najwyższą skłonność do zakupu. Algorytm uwzględnia szereg kryteriów, w tym profil ryzyka, koszt kapitału oraz apetyt na ryzyko.

Zintegrowanie modelu wsparcia sprzedaży z oceną ryzyka (pre-scoring)

Dzięki łącznemu uwzględnieniu modeli ryzyka kredytowego i wsparcia sprzedaży spersonalizowane oferty przedstawiane są wyłącznie klientom o wstępnie zatwierdzonych profilach ryzyka.

Bezpieczne technologie do sprzedaży usług finansowych on-line

  • Uwierzytelnianie klienta (wideo-identyfikacja z użyciem dowodu osobistego).
  • Automatyzacja obsługi wniosku kredytowego.
  • Spersonalizowana oferta uwzględniająca ocenę ryzyka i dokumentację.
  • Szybka decyzja kredytowa on-line.

Wyniki

25% zmniejszony

Koszt złych kredytów

ponad 20%

Wzrost sprzedaży

Uruchomienie sprzedaży on-line

Wykorzystywane technologie

Kontakt

BD Polska Sp. z o.o.
Ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
00-120 Warszawa
z dopiskiem: 6 piętro dla BD Polska Sp. z o.o.

NIP: 521 357 44 08
KRS: 0000361627
REGON: 0142455408

BD Polska Sp. z o.o.
Kingston Road, London,
SW20 8DN, United Kingdom

NIP: 521 357 44 08
KRS: 0000361627
REGON: 0142455408

Formularz kontaktowy

Porozmawiajmy