Analityka predykcyjna dla największego koncernu naftowo-energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej

Optymalizacja procesów biznesowych w obszarze logistyki dla wiodącej firmy przemysłowej w Polsce

Wyzwanie

Wiodąca firma przemysłowa pragnie zwiększyć efektywność operacyjną oraz obniżyć koszty działu logistyki. Priorytet nadano następującym obszarom:

 • Zarządzanie jakością produktu – Sieć produkcyjno-magazynowo-sprzedażowa firmy jest rozbudowana a system oparty na badaniach laboratoryjnych jest kosztowny. Firma pragnie wykorzystać modele predykcyjne do bieżącego monitorowania parametrów jakości paliw. Celem jest identyfikacja i zrozumienie przyczyn utraty jakości.
 • Konserwacja zapobiegawcza – Firma utrzymuje tysiące pomp benzynowych w różnych lokalizacjach. Kluczowe znaczenie ma ich ciągła praca. Koncern zamierza wykorzystać modele predykcyjne do określenia czynników wpływających na długość życia pomp paliwowych oraz oszacować optymalny czas ich serwisowania.
 • Optymalizacja czasu realizacji „lead time” – Firma transportuje taborem kolejowym duże ilości paliw. Istnieje potrzeba lepszego zarządzania taborem kolejowym oraz poprawy czasu realizacji dostaw.

Rozwiązanie

 • Analityczna hurtownia danych
  budowa i wdrożenie analitycznej hurtowni danych, która obsługuje bieżące procesy ekstrakcji, transformacji i ładowania danych. Hurtownia integruje duże ilości ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych pozyskanych z różnych systemów informatycznych, w tym: produkcyjnego, transportowego, sprzedażowego, laboratoryjnego oraz systemów czujnikowych.
 • Interaktywny system raportowy typu „self-serivce”
  wdrożenie środowiska raportowego, które zawiera spersonalizowane raporty z możliwością wykonania przez użytkownika samodzielnej pogłębionej analizy.
 • Środowisko analityczne
  cechą wyróżniającą wdrożone rozwiązanie jest dedykowane środowisko analityczne. Rozwiązanie umożliwia Klientowi sprawne przygotowanie do postaci analitycznej oraz wizualizację danych, rozwiązane umożliwia także szybką budowę i wdrożenie modeli predykcyjnych.
 • Budowa modeli predykcyjnych
  w ramach projektu powstały modele predykcyjne, które skutecznie prognozują problemy w ramach kluczowych obszarów logistyki.

Zarządzanie jakością paliw

 • Powstało ponad 100 dokładnych i stabilnych modeli prognozujących kluczowe parametry jakości.
 • Mechanizm umożliwia stałą ocenę jakości paliw zgromadzonych w tysiącach zbiorników.
 • Modele predykcyjne pozwalają na szybkie wykrywanie nieprawidłowości i bardziej precyzyjną kontrolę jakości paliw.

Results

Wzrost dokładności monitorowania

Możliwość podjęcia działań wyprzedzających

Optymalizacja kosztów zarządzania jakością

Konserwacja zapobiegawcza filtrów paliw

 • Modele predykcyjne wyjaśniają czynniki wpływające na żywotność filtrów pomp paliwowych.
 • Uzyskane informacje umożliwiają optymalizację kosztów serwisowania filtrów na stacjach paliw.
 • Dzięki lepszemu zrozumieniu czynników wpływających na żywotność filtrów kierownictwo firmy może podejmować decyzje biznesowe wydłużające czas działania urządzeń.

Results

Identyfikacja czynników drastycznie zmniejszających żywotność

Obniżenie kosztów serwisowania

Zmniejszenie liczby awarii

Optymalizacja czasu realizacji łańcucha dostaw

 • Informacje z systemu analitycznego wspomagają operatorów transportu w lepszym wykorzystaniu floty kolejowej oraz zwiększają ich możliwości kontroli i planowania łańcucha dostaw.

Results

Obniżenie kosztów transportu taboru kolejowego

Efektywniejsze planowanie czasu realizacji transportów

Optymalizacja zaangażowania ludzi i sprzętu

Wykorzystywane technologie

Kontakt

BD Polska Sp. z o.o.
Ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
00-120 Warszawa
z dopiskiem: 6 piętro dla BD Polska Sp. z o.o.

NIP: 521 357 44 08
KRS: 0000361627
REGON: 0142455408

BD Polska Sp. z o.o.
Kingston Road, London,
SW20 8DN, United Kingdom

NIP: 521 357 44 08
KRS: 0000361627
REGON: 0142455408

Formularz kontaktowy

Porozmawiajmy