Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko jest pochodną podejmowanych decyzji. Skuteczne zarządzanie ryzykiem wprowadza firmę na wysoki poziom rozwoju, w którym niesprzyjające okoliczności nie zaskakują, ale są przewidziane, a stosowne działania naprawcze są zaplanowane z odpowiednim wyprzedzeniem. Specjalizujemy się w stosowaniu technik ilościowych i jakościowych używanych przez instytucje finansowe, których działalność jest ściśle regulowana przez organy nadzoru finansowego.

Nasze kompetencje:

Tworzenie i walidacja modeli ryzyka

Automatyzacja diagnostyki modeli decyzyjnych

Automatyzacja procesu testów warunków skrajnych

Wdrożenia zaleceń i rekomendacji nadzoru finansowego

Wykonywanie audytów lub analiz ryzyka pod kątem ICAAP / RECAP

Przygotowanie źródeł danych i raportów w obszarze ryzyka