Wirtualny Pacjent

Project finansowany przez NCBR
Numer dofinansowania : POIR.01.01.01-00-0526/19
Całkowita wartość projektu: 6.452.485 PLN
Dofinansowania: 4.859.328 PLN

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych, rozwojowych i przedwdrożeniowych, których efektem będzie wprowadzenie na rynek wirtualnego asystenta (chat-bot, asystent) wykorzystującego sztuczną inteligencję w celu wsparcia procesu dydaktycznego diagnostyki i terapii chorób. Rozwiązanie służy usprawnieniu procesu dydaktycznego nabywania kompetencji przez studentów medycyny i młodych lekarzy kontynuujących naukę. Ma za zadanie podnieść jakość, atrakcyjność i efektywność kosztową procesu nauczania. W oparciu o przygotowaną przez ekspertów bazę wiedzy opisującą wybrane przypadki medyczne, oraz funkcjonalność interaktywnej komunikacji studenta z narzędziem, asystent umożliwiać będzie naukę stawiania diagnozy oraz planowania leczenia z zastosowaniem badań diagnostycznych: laboratoryjnych, obrazowych, fizykalnych oraz konsultacji specjalistycznych.Wywiad lekarski będzie w jak największym stopniu odzwierciedlał charakter spontanicznej konwersacji. Student będzie kierował rozmową. Będzie zadawał pacjentowi pytania i zlecał odpowiednie badania w celu postawienia diagnozy.

Cechy i funkcjonalności projektowanego chat-bota:

  • interaktywna komunikacja przy pomocy języka naturalnego (język polski);
  • interaktywne tworzenie „pacjentów” w oparciu o reguły zapisane w bazie wiedzy oraz modele losujące wyniki badań diagnostycznych;
  • kreator umożliwiający tworzenie lub modyfikację przypadków klinicznych;
  • śledzenie postępów studenta i historii jego interakcji z programem obejmująca weryfikację czy student zadał wymagane pytania i zlecił wymagane badania, ocena czasu poświęconego na poszczególne etapy badania;
  • ocena kompetencji miękkich studenta poprzez analizę formy zadawanych pytań;
  • ocena poprawności wyboru ścieżki diagnostycznej dokonana na podstawie analizy interakcji studenta z symulowanym pacjentem.