Utrzymanie środowisk IT

Posiadamy doświadczenie w utrzymaniu środowisk Business Intelligence, w tym w rozwiązaniach współpracujących z SAS oraz platformą Hadoop. Wspieramy utrzymanie systemów raportowych i hurtowni danych opartych na platformach Windows i Linux.

Nasze kompetencje i typowe zadania:

Dokumentacja i audyt środowisk IT

Instalacja platform BI w środowiskach rozproszonych

Prace techniczne, analityczne i administracyjne

Migracja środowisk (serwerów, aplikacji klienckich)

Optymalizacja, rozwój i zarządzanie środowiskami