Testy Warunków Skrajnych dla ING Bank Śląski S.A.

Zbudowaliśmy stabilne, intuicyjne i efektywne narzędzie w obszarze ryzyka kredytowego.

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy kompleksowe i przejrzyste rozwiązanie do przeprowadzania testów warunków skrajnych w obszarze ryzyka kredytowego, w tym koncepcję metodyki, modele statystyczne, raporty oraz narzędzie automatyzujące proces. Nasze rozwiązanie uzyskało pełną akceptację i zostało pomyślnie wdrożone w ING Bank Śląski S.A.

Rezultaty: Bank ING uzyskał sześciokrotne zmniejszenie czasu potrzebnego na otrzymanie wyników testów, zwiększenie liczby i szczegółowości raportów, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka wystąpienia błędów.