Patrycja Augustyniak
Trener

Sylwetka konsultanta
Doświadczony analityk biznesowy i programista SAS, z ponad dwuletnim doświadczeniem w sektorze ubezpieczeniowy. Realizuje projekty z zakresu analizy statystycznej oraz oceny modelu biznesowego w sektorze bankowym. W przeszłości zajmowała się testowaniem i tworzeniem hurtowni danych oraz raportowaniem do jednostek biznesowych w firmie ubezpieczeniowej. Jest otwarta na nowe możliwości, kreatywna, zaangażowana w projekt, przywiązuje uwagę do szczegółów w przeprowadzanych analizach, jest komunikatywna i otwarta na współpracę z klientem, posiada umiejętność pracy w zespole.

Wykształcenie

2013-2015 Politechnika Łódzka, wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Magister: Modelowanie Matematyczne i Optymalizacja Algorytmów
2010-2013 Politechnika Łódzka, wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Licencjat: Modelowanie Matematyczne

Doświadczenie zawodowe/ Realizowane projekty:

BD Polska
Pomoc w tworzeniu modelu wytwarzania energii, prezentowanie wyników w narzędziu Power BI oraz SAS Visual Analytics.
PoC Model Monitoring: uzgodnienie i stworzenie template oraz kodu SASowego opartego na narzędziu GUI uwzględniając wszelkie potrzeby klienta.
Analityk ds. Controllignu, Generali TU
Kodowanie w SQL (Oracle) i 4GL (SAS Base, SAS Guide, język makr); procesowanie I analiza danych; tworzenie i harmonogramowanie automatycznych raportów sprzedażowych i szkodowych; prezentacja wyników w Power Point korzystając z dodatku ThinkCell oraz zintegrowanych narzędziach MS Excel; prowadzenie projektu MIS na JIRA; administracja SAS od strony użytkownika; implementacja Hurtowni Danych (testowanie, analiza i korekty w implemmentowanych kodach).
Analityk w dziale Audytu Wewnętrznego, Generali TU
Analiza danych oraz case-ów na podstawie logów; organizacja oraz przeprowadzanie spotkań audytowych; analiza techniczna przedstawionych przypadków

Obsługa komuptera
Systemy: Windows
Pakiety biurowe: Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, PowerBI
Oprogramowanie: SAS Base, SAS Enterprise Guide, SAS VA, SQL Developer (Oracle)
Języki programowania: 4GL, SQL, SAS Macro, VBA
Certyfikaty: SAS Certified Base Programmer, SAS Advanced Programmer

Kontakt

Adres korespondencyjny

BD Polska Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 9/11
05-077 Warszawa
z dopiskiem: 3 piętro dla BD Polska Sp. z o.o.

tel. +48 515 000 061
e-mail: office@bdpolska.com

Dane rejestrowe

BD Polska Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 9/11
05-077 Warszawa

NIP: 521 357 44 08
KRS: 0000361627
REGON: 0142455408