Alicja Gosiewska
Trener

Sylwetka konsultanta
Alicja Gosiewska jest absolwentką matematyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień zajmuje się konsultingiem w oparciu o data mining i modelowanie danych.
Pracuje również na Politechnice Warszawskiej, gdzie poza projektami wykorzystującymi machine learning w analizie danych, prowadzi warsztaty z tworzenia zaawansowanych narzędzi w języku R. Jest współautorką kilku pakietów wspomagających modelowanie w R, między innymi pakietu BLModel, implementującego jedną z metod służących do wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego.
Dodatkowo, angażuje się w wiele inicjatyw związanych ze społecznością użytkowników języka R. W ramach działalności w ogólnoświatowej organizacji R-Ladies wyszkoliła wiele kobiet, zarówno w zakresie podstawowej znajomości R jak i zaawansowanych analiz oraz wizualizacji danych. Współorganizuje Warszawskie Spotkania Entuzjastów R oraz była członkiem komitetu organizacyjnego – Why R? 2017 – ogólnopolskiej konferencji użytkowników pakietu statystycznego R.

Wykształcenie
2016 – … Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
Studia magisterskie
Kierunek: Matematyka ze specjalnością Statystyka Matematyczna i Analiza Danych
2013 – 2016 Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
Studia licencjackie
Kierunek: Matematyka

Doświadczenie zawodowe/ Realizowane projekty
Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Research assistant.

Zakres obowiązków:

tworzenie narzędzi analitycznych przy użyciu języka R,
przeprowadzanie warsztatów technologicznych dla pozostałych członków zespołu badawczego.

Politechnika Warszawska
Cykl warsztatów prowadzonych na Politechnice Warszawskiej dotyczących tworzenia zaawansowanych narzędzi języka R

Konferencja “From Data to Knowledge”, Berlin
Udział w opracowaniu narzędzia MLExpResso do analizy DNA. MLExpResso – a tool for integrative analyses and visualization of gene expression and DNA methylation data podczas sympozjum From Data to Knowledge w Berlinie.

Konferencja „Why R?”, Warszawa
Prezentacja: MLExpResso – DMR, Metylacja, Expresja i sporo kawy

Grupa MI^2 08.2017
Przeprowadzenie warsztatów „Selected R packages for analysis of gene expression and DNA methylation. Case study with TCGA data.” na podstawie pakietu MLExpResso podczas międzynarodowej konferencji RNAtion w Poznaniu. Konferencja RNAtion Poznań 2017 Selected R packages for analysis of gene expression and DNA methylation, case study with TCGA data

R-Ladies, Warszawa
Warsztat z podstaw programowania w R

Warszawskie Spotkania Entuzjastów R – SER
Współorganizator Warszawskich Spotkań Entuzjastów R

PKO Bank Polski 2015-2016 Departament Adekwatności Kapitałowej i Ryzyka Operacyjnego

utrzymywanie aplikacji VBA
wykonywanie analiz z użyciem pakietu R
Przeprowadzone prezentacje oraz szkolenia dotyczące języka R

Obsługa komputera

Systemy: Windows, Linux
Pakiety biurowe: Word, Excel, Access, PowerPoint
Pakiety:
R – Biegła znajomość, w szczególności do zastosowań statystycznych
Pakiety – caret, devtools, dplyr, ggplot2, glmnet, knitr, pkgdown, rmarkdown, roxygen2, shiny, tidyverse
Pakiety mojego autorstwa:
BLmodel, A. Palczewski, J. Palczewski, A.Gosiewska (2017 CRAN),
MLExpResso, A. Grudziąż, A.Gosiewska, P. Biecek (2017 GitHub)
MatLab
Języki programowania i narzędzia:
Python – analiza danych, Biblioteki: Pandas, NumPy
SQL – zarządzanie bazami danych
C++
VBA
Git, GitHub – zarządzanie projektami własnymi i grupowymi, obsługa systemu kontroli wersji
LaTeX – składanie dokumentów zawierających między innymi formuły matematyczne

Kontakt

Adres korespondencyjny

BD Polska Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 9/11
05-077 Warszawa
z dopiskiem: 3 piętro dla BD Polska Sp. z o.o.

tel. +48 515 000 061
e-mail: office@bdpolska.com

Dane rejestrowe

BD Polska Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 9/11
05-077 Warszawa

NIP: 521 357 44 08
KRS: 0000361627
REGON: 0142455408