Aleksandra Grudziąż
Trener

Sylwetka konsultanta
Aleksandra Grudziąż jest absolwentką kierunku matematyka na Wydziale Matematyki, Mechaniki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Pracuje na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych gdzie prowadzi wykłady z R oraz używa narzędzi machine learningowych w projektach naukowych, między innymi wykonując prace badawcze dla epidemiologów czy bioinformatyków. Dodatkowo zajmuje się tworzeniem narzędzi opartych na języku R. Jest współtwórczynią pakietów takich jak MLExpResso, służącego do wykrywania ciekawych obszarów genomu ludzkiego, czy PortfolioOptim, do optymalizacji portfela inwestycyjnego.
Czynnie uczestniczy w życiu społeczności użytkowników pakietu statystycznego R. Jest współorganizatorką Warszawskich Spotkań Entuzjastów R. Współorganizowała także Ogólnopolską Konferencję Użytkowników R Why R? 2017. W ramach ogólnoświatowej grupy R-Ladies przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu języka R. Były to między innymi zajęcia z wprowadzenia do podstawowych pakietów, przetwarzanie i analiza danych, raportowanie przy użyciu markdowna.

Wykształcenie
2015 – 2017 Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Studia magisterskie, specjalność: Statystyka matematyczna i jej zastosowania
2013 – 2014 Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Studia licencjackie, matematyka

Doświadczenie zawodowe/ Realizowane projekty:

Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Research assistant – scientific communication
Moimi zadaniami na tym stanowisku są:

Dbanie o jakość artykułów, raportów, prezentacji tworzonych przez członków grupy MI^2
Pomaganie w zrozumieniu podstaw komunikacji naukowej
Przygotowywanie warsztatów dotyczących zasad komunikacji naukowej

Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Data Haker – Sześciomiesięczny projekt w ramach grantu dotyczącego analizy danych molekularnych: MLGenSig: Machine Learning Methods for building the Integrated Genetic Signatures project. Wynikiem przeprowadzonych prac jest biblioteka języka R – MLExpResso (https://github.com/geneticsMiNIng/MLGenSig)

R-Ladies Warsaw
Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów w ramach R-Ladies Warsaw razem z Geek Girls Carrots (przetwarzanie danych przy użyciu biblioteki dplyr, pomoc uczestnikom podczas innych bloków tematycznych) Przeprowadzenie warsztatów w ramach R-Ladies Warsaw (wprowadzenie do języka R)

Grupa MI^2 Poznań
Przeprowadzenie warsztatów „Selected R packages for analysis of gene expression and DNA methylation. Case study with TCGA data.” na podstawie pakietu MLExpResso podczas międzynarodowej konferencji RNAtion w Poznaniu.

Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Warszawa
Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Użytkowników R Why R? 2017

Obsługa komputera
Systemy: Windows, Linux
Pakiety biurowe: Word, Excel, Access, PowerPoint
Pakiety: R: analiza danych, wizualizacje statyczne i interaktywne, tworzenie aplikacji pakiety: caret, devtools, dplyr, ggplot2, glmnet, knitr, pkgdown, rmarkdown, roxygen2, shiny, tidyverse

Języki programowania i narzędzia:
Python – analiza danych
SQL – zarządzanie bazami danych
HTML, CSS – tworzenie stron internetowych
PHP – tworzenie aplikacji internetowych połączonych z bazami danych
Git, GitHub – zarządzanie projektami własnymi i grupowymi, obsługa systemu kontroli wersji
LaTeX – składanie dokumentów zawierających między innymi formuły matematyczne

Kontakt

Adres korespondencyjny

BD Polska Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 9/11
05-077 Warszawa
z dopiskiem: 3 piętro dla BD Polska Sp. z o.o.

tel. +48 515 000 061
e-mail: office@bdpolska.com

Dane rejestrowe

BD Polska Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 9/11
05-077 Warszawa

NIP: 521 357 44 08
KRS: 0000361627
REGON: 0142455408