System wykrywania nadużyć dla Ministerstwa Finansów

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy moduł statystyczny do oceny ryzyka nadużyć i zagrożeń dla Izby Celnej.

W ramach projektu „Wdrożenie modułu statystycznego do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem (ZISAR)” opracowaliśmy i wdrożyliśmy moduł do analizy dużych zbiorów danych pozyskiwanych z wielu rozproszonych źródeł.

Rezultaty: Służba Celna uzyskała możliwość analizy danych w celu oceny ryzyka wystąpienia nadużyć i zagrożeń.