System do planowania finansowego dla PGE

Wygraliśmy przetarg na rozwój Modelu Operacyjno-Finansowego.

Przedstawiliśmy najciekawszą ofertę na rozwój i utrzymanie narzędzia analitycznego wspierającego procesy planowania finansowego w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Naszym celem jest optymalizacja oraz automatyzacja dostarczania i integrowania danych pozyskiwanych z wielu jednostek.

Rezultaty: GK PGE uzyska poprawę efektywności realizacji procesów planistycznych w całej organizacji.