Realizujemy projekt badawczy z wykorzystaniem maszynowego widzenia !

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego RPO – Lubuskie 2020

RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/18