Realizacja projektów

Łączymy kompetencje techniczne (programowanie, business intelligence, integracja danych) z wiedzą biznesową (bankowość, zarządzanie ryzykiem, modelowanie statystyczne). Uczestniczymy we wszystkich fazach cyklu życia projektu. Oferujemy realizację projektów „end to end” ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań i narzędzi SAS.

Nasza oferta obejmuje m.in.:

Realizacja projektów „end to end”

Podwykonawstwo projektowe

Wdrożenie gotowych rozwiązań

Budowa i wdrożenie narzędzi dopasowanych do potrzeb Klienta

Zarządzanie projektami, w tym: Prince2, Agile

Dopasowanie rodzaju umowy do wymagań Klienta (fixed price, fixed budget)

Na wykonane prace udzielamy gwarancji.