Prace IT

Jesteśmy firmą informatyczno-wdrożeniową dostarczającą rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów. Klient określa cel – my go realizujemy.

Nasze kompetencje i typowe zadania:

Zbieranie i analiza wymagań biznesowych

Planowanie/opracowanie architektury systemów, aplikacji oraz baz danych

Zwiększanie czytelności i optymalizacja procesów przetwarzania danych

Integracja i poprawa jakości danych (ETL, Data Quality)

Integracja rozwiązań bazodanowych i systemów informatycznych

Budowa i generowanie wielowymiarowych raportów

Wdrażanie intuicyjnych dla użytkownika, interaktywnych narzędzi typu Self Service, Data Discovery

W naszej pracy wykorzystujemy wszystkie popularne rozwiązania bazodanowe, BI, proprietary i open source.