Modele predykcyjne dla polskich Banków

Zbudowaliśmy środowisko analityczno-raportowe dla Centrum AMRON (Związek Banków Polskich).

Na potrzeby rekomendacji J stworzyliśmy modele szeregów czasowych generujące raporty dotyczące wartości zabezpieczeń hipotecznych. Nasze rozwiązanie analityczno-raportowe pozytywnie zaopiniowała Komisja Nadzoru Finansowego.

Rezultaty: Obecnie raporty wykorzystywane są w działalności operacyjnej banków takich jak: Pekao S.A., BZ WBK S.A., mBank S.A., ING Bank S.A., Getin Nobel Bank S.A., Millennium Bank S.A., Raiffeisen Polbank S.A., Spółdzielcza Grupa Bankowa.