Maszynowe Widzenie

Dostępność kamer cyfrowych oraz internetu spowodowała pojawienie się olbrzymiej ilości danych w postaci obrazów i nagrań filmowych. Wizja zawiera cenne informacje, które można wydobyć przy użyciu algorytmów widzenia maszynowego. Z dostępnych statystyk wynika, że tylko 10% danych wizyjnych jest wykorzystywana. Naszą misją jest efektywne pozyskiwanie danych z obrazu:

Nasze kompetencje i typowe zadania:

Pozyskiwanie metadanych z obrazu: segmentacja zdjęć , detekcja ruchu , klasyfikacja obiektów, lokalizacja obiektów

Wykorzystywanie tradycyjnych metod analizy statystycznej oraz modeli maszynowego uczenia, w tym głębokiego uczenia do bardziej efektywnego (dokładniejszego, szybszego) pozyskiwania metadanych z obrazu