Testy Warunków Skrajnych

W oparciu o unikalną metodykę, zgodną z najlepszymi praktykami biznesowymi i zaleceniami nadzoru finansowego, opracowaliśmy rozwiązanie automatyzujące proces testów warunków skrajnych. Rozwiązanie jest wynikiem naszego doświadczenia na projektach w obszarze stres testów realizowanych w Polsce i za granicą.

Zalety naszego rozwiązania:

Spełnienie wymogów nadzorczych

Szeroki zakres kalibracji (regulacja siły stresu)

Przyjazny dla użytkownika panel i łatwe w interpretacji raporty

Wysoka przejrzystość procesu (możliwość analizy poszczególnych kroków)

Wysoki stopień automatyzacji (ograniczenie błędu ludzkiego)

Szybkość przeliczeń (szybkie uzyskanie wyników)

Usunięcie ograniczeń modeli statystycznych (model hybrydowy ekspercko-statystyczny)

Uzyskanie akceptacji wewnętrznej (uwzględnienie opinii ekspertów)