Model Monitoring

Zgodnie z najlepszymi praktykami biznesowymi i zaleceniami nadzoru finansowego przygotowaliśmy elastyczne narzędzie automatyzujące proces diagnostyki modeli. Stworzone rozwiązanie jest wynikiem doświadczeń zebranych przez BD Polska na projektach w obszarze walidacji modeli ryzyka.

Zalety naszego rozwiązania:

Spełnienie wymogów nadzorczych

Przyspieszenie pracy - analiza jednego lub wielu modeli jednocześnie

Ujednolicenie metodyki i sposobu przeprowadzania monitoringu modeli

Przyjazna dla użytkownika nawigacja po modelach, przekrojach, datach, filtrach

Wysoka przejrzystość procesu, łatwe w interpretacji wyniki raportów

Ograniczenie możliwości pomyłek dzięki minimalizacji czynnika ludzkiego

Obniżenie kosztów

Raporty ad-hoc i okresowe, np. miesięcznie/kwartalnie/rocznie

Generowanie raportów także w przypadku nieobecności analityka zajmującego się danym modelem