Big Data – PoC

We współpracy z partnerami zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy platformy gromadzące i przetwarzające duże zbiory danych, tzw. data lake. Naszym klientom oferujemy możliwość poznania korzyści płynących z pracy z danymi w środowisku Big Data. Na wybranym przez klienta zbiorze danych wykonujemy prace w środowisku Big Data, w tym ładowanie, przetwarzanie, analiza danych oraz tworzenie raportów. W ramach Big Data – PoC dostarczamy warstwę technologiczną oraz know-how certyfikowanych inżynierów.

Zalety naszego rozwiązania:

Ocena korzyści, które firma może osiągnąć poprzez wdrożenie technologii Big Data

Zidentyfikowanie źródeł szybkich sukcesów (quick wins)

Zdefiniowanie projektów, które warto zrealizować w technologii Big Data

Integrowanie różnorodnych i zmieniających się danych (ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych)

Ocena efektywności rozwiązań Big Data z punktu widzenia biznesu i IT

Zdobycie doświadczenia w obszarze Big Data

Możliwość podjęcia przemyślanych decyzji technologicznych