Business Intelligence

Za pomocą narzędzi BI przekształcamy dane w informacje, które zapewniają naszym klientom przewagę konkurencyjną. Wykonujemy projekty pod klucz lub rozbudowujemy elementy istniejących środowisk klasy Business Intelligence.

Nasze kompetencje i typowe zadania:

Zbieranie i analiza wymagań biznesowych

Planowanie/opracowanie architektury systemów, aplikacji oraz baz danych

Budowa i generowanie wielowymiarowych raportów

Zwiększanie czytelności i optymalizacja procesów przetwarzania danych

Wdrażanie intuicyjnych dla użytkownika, interaktywnych narzędzi typu Self Service, Data Discovery

W naszej pracy wykorzystujemy wszystkie popularne rozwiązania BI, proprietary i open source.