Budujemy innowacyjną platformę wspierającą podejmowanie decyzji w oparciu o dane.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

POIR.01.01.01-00-0322/18