Analizy statystyczne

Wykonujemy szeroki zakres analiz statystycznych. Nie ograniczamy się jednak do wykonywania jedynie standardowych obliczeń, ale znajdujemy interesujące i nieoczywiste zależności, które wykorzystujemy do optymalizacji całego procesu. Analizę prowadzimy krok po kroku przedstawiając w przejrzysty sposób zarówno cel naszego działania, jak i dobór wykorzystywanych metod.

Nasze kompetencje i typowe zadania:

Wsparcie merytoryczne w przygotowaniu analizy

Przygotowanie danych

Statystyczna analiza opisowa

Tworzenie i walidacja modeli

Wybór optymalnej postaci modelu

Porównanie podejść tradycyjnych z modelami zaawansowanymi, np. wykorzystanie sieci neuronowych (ML, DL)

Prezentacja i omówienie wyników

Interpretacja wyników modeli typu black-box

Wykonanie dokumentacji, opisów i objaśnień

Implementacja modeli w środowisku klienta lub w chmurze obliczeniowej